Parkplanet gebruikt cookies!

Meer informatie Learn more

DAT BEGRIJP EN ACCEPTEER IK

Parkplanet is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wat zijn cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die door de website op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om persoonlijke voorkeuren op te slaan, statistieken voor de site bij te houden en mogelijk om de site of reclame te personaliseren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Deze website maakt gebruik van de social plugins. De leveranciers van deze plugins en de onderliggende sociale netwerken kunnen ook cookies gebruiken via deze website.

  • Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan deze website of aan andere websites.
  • Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan u op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.
  • U kunt uzelf afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. U kunt uzelf ook voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)

Als u zich niet heeft afgemeld voor de weergave van advertenties van derden, kunnen de cookies van andere externe leveranciers of advertentienetwerken eveneens worden gebruikt om advertenties op uw site weer te geven.

Hoe kun je cookies weigeren?
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

De uitdagingen van de Efteling

Het ganzenhoedstertje in de Efteling - Foto: © Adri van Esch

De Efteling staat voor een immense uitdaging: de toeristische trekpleister wil in 2030 liefst zeven miljoen bezoekers per jaar trekken. Om dat te bereiken heeft het attractiepark een ambitieus groeiplan opgesteld: De Wereld van de Efteling. De ruim een decennium lange weg naar het einddoel heeft de nodige hobbels.

De Efteling wil naar alle windstreken vernieuwen en uitbreiden om in 2030 jaarlijks zeven miljoen bezoekers te trekken. Dat is bijna twee miljoen meer dan het huidige aantal gasten. Het park heeft daarvoor het omvangrijke masterplan De Wereld van de Efteling samengesteld. Bij de realisatie van dit plan komen er op korte en op langere termijn grote uitdagingen op de weg van het bedrijf. Op het gebied van geluid, verkeer en parkeren. Op het vlak van natuur, van capaciteit, van geld en van mondiale thema’s als bijvoorbeeld veiligheid en digitalisering.

Bevreesd voor overlast

Na de eerste behandeling in de gemeenteraad van het bestemmingsplan De Wereld van de Efteling 2030 in februari 2017 en na de verplichte zes weken dat het plan ter inzage lag, kwamen 94 klachten binnen. Tachtig omwonenden verenigden zich in de stichting Behoud Natuur en Leefomgeving. Zij schakelden een advocaat in die bij de gemeente Loon op Zand – waar Kaatsheuvel toe behoort – bezwaar aantekende. De buurtbewoners zijn vooral bevreesd voor meer overlast van geluid en parkeren. Ook het toenemende verkeer naar en van het park baart zorgen. Verantwoordelijk wethouder Gerard Bruijniks van Partij Gemeentebelangen beloofde ‘een zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming’ over de expansieplannen. Er werd een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Zo komen er groene zones tussen het attractiepark en de woonwijk. Ook werd zwart op wit vastgelegd dat de Efteling op het westelijke uitbreidingsterrein geen parkeerfaciliteiten met meerdere verdiepingen bouwt, maar parkeerplekken wel mag overkappen met zonnepanelen. De groep Behoud Natuur en Leefomgeving was echter nog niet tevreden: de overburen stellen dat ook het aangepaste bestemmingsplan onvoldoende waarborgen tegen overlast biedt. Desalniettemin keurde de gemeenteraad het bestemmingsplan op 20 september 2018 unaniem goed. 

 Wat kan de Efteling met 8 hectare?

Uitzicht over de Efteling - Foto: © Susan Magnus

Tweede ontsluitingsroute

Ook natuurbelangenorganisaties in de regio roerden zich. De Efteling wil ten zuiden van het attractiepark een nieuwe toegangsweg aanleggen en meer verblijfsaccommodatie bouwen. Over die plannen toonde Natuurmonumenten zich bezorgd. Volgens deze organisatie vormen ze een bedreiging voor de natuur rondom Landgoed Huis ter Heide en de uitlopers van de Loonse en Drunense duinen. Onder meer de aanvankelijk voorgestelde ontsluitingsroute over het zandpad Hooispoor is voor Natuurmonumenten onbespreekbaar. De Efteling en de gemeente hebben nu vastgelegd dat een tweede route naar de parkeervoorzieningen – naast de al bestaande Europalaan – zal voeren over de Eftelingsestraat, wat minder belastend is voor de natuur.

Meer bezoekers, hogere inkomsten

Ook voor het gebied aan de westkant heeft de Efteling al volop plannen, onder meer voor grotere parkeerterreinen, nieuwe – vooral overdekte – attracties en een uitbreiding van het Sprookjesbos. Grote vraag – en weer een nieuwe uitdaging – is vervolgens: waar haalt het bedrijf het geld vandaan voor de gigantische uitbreidingsplannen? De Efteling is in de afgelopen 66 jaar nooit een armlastige organisatie geweest, maar het nu voorliggende masterplan vergt heel grote investeringen. Volgens Pieter Cornelis, docent Theme park concepting & economics bij hogeschool Fontys in Tilburg, moet er sprake zijn van een positieve vicieuze cirkel die bestaat uit de ingrediënten meer bezoekers, kortere wachttijden en hogere inkomsten.

Game Gallery in de Efteling - Foto: © Adri van Esch

Vol inzetten op capaciteit

Meer bezoekers levert in de regel langere wachttijden op. Als de Efteling die problematiek weet te tackelen – dus de wachttijden weet terug te dringen – levert dat meer tevreden gasten op en vervolgens weer meer bezoekers. De Efteling moet volgens Pieter Cornelis vol inzetten op capaciteitsverbetering. Vanzelfsprekend moet de directie zelf beslissen hoe de capaciteit in het attractiepark wordt uitgebreid en verbeterd, rekening houdend met onder meer de attractiemix per doelgroep, de weersonafhankelijkheid en wat de concurrentie doet, maar Cornelis schotelt de directie toch een paar ideeën voor: “Een investering in een grote waterattractie ligt voor de hand vanwege het beperkte aanbod op dit gebied in de warme en drukke zomermaanden. Daarnaast zou een indoor speelgebied voor kinderen tot tien jaar een toegevoegde waarde voor het park kunnen hebben omdat de attractie- en speelwaarde voor deze belangrijke doelgroep relatief beperkt en versnipperd is. Tot slot zou internationaal sterk aansprekend Intellectual Property kunnen zorgen voor de gewenste aanwas van bezoekersaantallen uit het buitenland.”

 Intellectual Property: ‘Shrek niet in de Efteling’

Tevreden gasten in de Efteling - Foto: © Adri van Esch

Positieve vicieuze cirkel

Meer bezoekers betekent meer inkomsten, en dus meer investeringskracht. Als die bezoekers ook nog eens meer uitgeven, ontstaat een positieve kettingreactie, betoogt Pieter Cornelis. Korter wachten verhoogt niet alleen de tevredenheid, maar zorgt er ook voor dat de gasten meer tijd hebben om te shoppen, te eten en te drinken. Het gaat nog verder, legt Cornelis uit. “Verhoging van de beleving van het park betekent toegevoegde waarde voor de gast. Die is daarom bereid een hogere toegangsprijs te betalen. De entree voor de Efteling is sowieso al heel laag: voor een avondje theater betaal je veel meer en vergelijkbare parken in het buitenland zijn stukken duurder.” Meer inkomsten uit entreegelden en bestedingen in het park leveren meer winst op voor de Efteling, en dus meer mogelijkheden om te investeren. Investeringen zorgen voor meer toegevoegde waarde, meer bezoekers en hogere ticketprijzen. En voor meer winst, waarmee de positieve vicieuze cirkel rond is.

Meer ruimte voor investeringen

Pieter Cornelis wijst ook nog op de gunstige effecten van meer vakantiehuisjes bij het park, meer appartementen en extra hotels. Bezoekers blijven langer – worden van daggasten vakantiegasten – en komen van verder weg, tot ver over de grenzen van Nederland. De Efteling zou volgens Cornelis met de geschetste maatregelen zeker 10 tot 12 procent van de jaarlijkse omzet kunnen inzetten voor investeringen. Met een huidige jaaromzet van ruim 211 miljoen euro kan het Kaatsheuvelse bedrijf jaar in, jaar uit minimaal 20 miljoen euro investeren, en dat bedrag wordt alleen maar hoger.

Pardoes in de Efteling - Foto: © Adri van Esch

Mondiale ontwikkelingen

Het samenspel van meer capaciteit, minder wachtrijen en meer investeringsruimte is slechts één van de uitdagingen die de Efteling tot 2030 wacht, stelt Pieter Cornelis. Het bedrijf zal in de komende jaren zeker nog andere al dan niet voorziene vraagstukken het hoofd moeten bieden. “Wat wordt bijvoorbeeld de rol van een ontmoetingsplaats als de Efteling als virtual en augmented reality de fysieke omgeving gaan overheersen?”, vraagt de docent zich af. “Wat betekent verdere digitalisering van de samenleving voor het attractiepark? Een ander scenario: wat als we straks vanwege terrorisme niet meer met zoveel mensen gelijktijdig op één plek durven samen te komen? Of als de olieprijs ooit dermate hoog wordt dat vervoer naar het park een belangrijk issue wordt. Natuurlijk: het parkmanagement van de Efteling kan aan de olieprijs niets veranderen. De directie kan ook de consequenties niet beïnvloeden. Maar de Efteling zou al wel voorbereid moeten zijn op zulke mondiale ontwikkelingen.” Ook dát zijn uitdagingen die tot 2030 op het pad van het park kunnen komen.

 Welke kant gaat het op met de Efteling?

2016/2018 © Tekst: Parkplanet – Foto’s: Adri van Esch, Susan Magnus