Plopsaland Indoor NL

Verzet tegen Plopsa Indoor

Plopsaland Indoor NL

Zowel in de politiek als uit de bevolking komt verzet tegen het nieuwe Plopsa Indoor dat in 2008 in de gemeente Coevorden (Drenthe) moet worden geopend.

Bewoners van het dorpje Dalen, dat onder Coevorden valt, vrezen verkeersoverlast op de landelijke wegen als straks driehonderdduizend bezoekers per jaar richting Plopsaland trekken. De toegangswegen naar het grotendeels overdekte park – Achterloo en Reindersdijk – zijn niet toegerust op een grote verkeersstroom, zeggen de tegenstanders. Inmiddels heeft de gemeente vier bezwaarschriften ontvangen op het ontwerpbesluit over Plopsaland. De bezwaren – er worden er aanzienlijk meer verwacht – richten zich met name op verkeer, geluid en horizonvervuiling.

{googleads right}Negatieve geluiden

Ook in de politiek klinken negatieve geluiden, met name over de procedure die gevolgd wordt bij de voorbereiding van het nieuwe park. Belanghebbenden hebben tot 22 augustus de tijd om bezwaar te maken tegen de bouwplannen; politici vinden deze tijd veel te kort en maken er bezwaar tegen dat een zo omvangrijk en ingrijpend voorstel juist in de vakantieperiode ter inzage ligt. De partijen Gemeentebelangen en Progressief Accoord Coevorden (PAC) bereiden een motie van afkeuring voor tegen verantwoordelijk wethouder Peter Snijders. Volgens de gemeente Coevorden is het wettelijk niet mogelijk de bezwaartermijn uit te breiden.

 

Meest bezochte parkprofielen