Land van Ooit Roze kasteel

Gemeente koopt grond Ooit

Land van Ooit Roze kasteel

De grond van het Land van Ooit is verkocht aan de gemeente Heusden, waar Drunen een onderdeel van is.

De gemeente heeft ook alle opstallen van het recreatiepark, waaronder het kasteel en de theaters, gekocht. Het koopcontract tussen de gemeente en de eigenaren van Ooit – die de grond van het failliete park nog in bezit had – werd op donderdag 20 december getekend.

Strategisch belang

De gemeente Heusden zegt dat de aankoop van de gronden – ongeveer 44 hectaren – van groot strategisch belang is. Met het gebied in eigendom heeft ze de zeggenschap en regie over toekomstige ontwikkelingen in eigen hand, stelt de gemeente. Het centraal in de gemeente Heusden gelegen gebied is landschappelijk van grote waarde en maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur in Noord-Brabant. Recreatief-toeristisch gezien is het gebied zeer kansrijk. Het college beraadt zich op een goede invulling van het gebied. Voorop daarbij staat dat het groene karakter behouden blijft.

{googleads right}Geen doorstart

Een strook aan de noord-westzijde van het gebied wordt al op korte termijn ingezet voor infrastructurele ontwikkelingen. Aan de noordzijde start de gemeente Heusden meteen na de formele afwikkeling van de koop met de aanleg van een parallelweg. Bij het zogenoemde Ei van Drunen wordt de huidige af- en oprit van de A59 omgebouwd tot een volledige aansluiting. Met de aankoop van de grond is een cruciale stap gezet op weg naar de aanleg hiervan.

Zeer verantwoord

Het college van B&W noemt de aankoop een investering voor de verre toekomst die zowel financieel als maatschappelijk zeer verantwoord is. De gemeenteraad heeft in januari nog de mogelijkheid om haar overwegingen en bedenkingen te geven. Door de aankoop van de gemeente is een doorstart van het attractiepark van de baan en worden de gesprekken met een investeerder die het park wilde overnemen gestaakt. Curator Willem Berendsen moet nu zoveel mogelijk nog openstaande rekeningen gaan vereffenen door de kostuums en attracties van Ooit te verkopen.

Niet versnipperd

Verantwoordelijk wethouder Van Mierlo (PvdA) liet in het Brabants Dagblad weten half januari te kunnen schetsen wat de gemeente met de aangekochte terreinen van het Land van Ooit gaat doen. “Een pretpark komt er in elk geval niet”, benadrukt de wethouder. “Het gehele gebied zal een toeristisch-recreatieve bestemming behouden. Het unieke natuurgebied mag niet versnipperd raken. Het moet een parkachtig terrein worden, liefst zo toegankelijk mogelijk.” De wethouder laat nadere invulling ook aan de creativiteit van anderen over; ondernemers die ideeën hebben die passen binnen de grenzen van de gemeente kunnen zich in Heusden melden.

2007 (c)

 

 

Meest bezochte parkprofielen