Richting Duinrell

Duinrell mag nog niet uitbreiden

Richting Duinrell

De Raad van State heeft besloten dat Duinrell voorlopig niet mag uitbreiden.

Het park wil nieuwe vakantiehuisjes bouwen en de 22 meter hoge achtbaan Rick’s Delight plaatsen. Daarvoor had men een terrein op het oog dat nu nog duingebied is. Buurtbewoners kwamen in opstand tegen de uitbreidingsplannen van het pretpark. Ze vrezen meer geluids- en verkeersoverlast en ze denken dat de loopingachtbaan hun uitzicht zal bederven. De buren protesteren ook omdat in hun ogen een dierrijk natuurgebied wordt opgeofferd aan de plannen van het park.

{googleads right}Verkeersoverlast

De gemeente Wassenaar paste het bestemmingsplan voor Duinrell aan, om de vernieuwingen mogelijk te maken. De provincie Zuid-Holland verleende goedkeuring aan het gewijzigde bestemmingsplan. Die goedkeuring is nu vernietigd. De Raad van State was het vooral oneens met de manier waarop de provincie de verkeersoverlast in kaart heeft gebracht. Er is bij de berekeningen uitgegaan van cijfers over verschillende jaren en er is geen rekening gehouden met de verkeersstromen van bezoekers die Duinrell via de Storm van ’s-Gravesandeweg verlaten, zo oordeelde het hoogste gerechtsorgaan. Op de andere punten – horizonvervuiling en opofferen van natuur – gaf de Raad van State de bezwaarmakers geen gelijk.

Besluitvorming

De provincie moet nu de besluitvorming over het bestemmingsplan overdoen. Blijkt uit de nieuwe stukken dat de luchtvervuiling en de overlast van auto’s binnen de normen blijven, dan mag Duinrell alsnog uitbreiden.

 

2008 © PARKPLANET – FOTO: PSD

 

Meest bezochte parkprofielen