Efteling Hotel

Efteling Hotel meest kindvriendelijk

Efteling Hotel

De reisbeoordelingssite Zoover heeft de eerste prijs in de rubriek ‘meest kindvriendelijke hotel van Nederland’ toegekend aan het Efteling Hotel.

De Zoover Award is een echte publieksprijs, omdat de toekenning plaatsvindt op basis van honderdduizenden ingezonden vakantiebeoordelingen.

{googleads right}Kinderincheckbalie

Zoover Awards worden uitgereikt voor onder meer het beste hotel, de beste camping en het beste vakantiepark van Nederland. Het Efteling Hotel ging aan de haal met de eerste prijs in de categorie ‘meest kindvriendelijke hotel van Nederland’. Het hotel besteedt veel aandacht aan de kleinste gasten, onder meer met een eigen kinderincheckbalie, prinsessen en kabouters bij het eten, Pardoes die handjes komt schudden en een speeltuintje naast het hotel.

Hoog rapportcijfer

Op Zoover – een site met meer dan 700.000 beoordelingen over ruim 145.000 hotels, appartementen, campings en vakantieparken – krijgt het hotel van de Efteling het rapportcijfer 8,3. De kindvriendelijkheid van het hotel scoort nog hoger: een 9,3. 


© 2009 TEKST: PARKPLANET – FOTO: HAASJE

Meest bezochte parkprofielen