Waterloo en het kasteel van het voormalige Land van Ooit - Foto: Parkplanet

Land van Ooit wordt Poort van Heusden

Waterloo en het kasteel van het voormalige Land van Ooit - Foto: Parkplanet

Het Land van Ooit in Drunen is definitief verleden tijd. Vandaag maakte de eigenaar van het park de nieuwe naam bekend: Poort van Heusden.

Het Land van Ooit ging eind 2007 failliet. Het ‘land waar kinderen de baas zijn’ werd vervolgens gekocht door de gemeente Heusden, waartoe ook Drunen behoort. De gemeente had de grond om het bosperceel nodig voor de aanleg van nieuwe wegen. Onlangs werd er een randweg geopend tussen de plaatsen Drunen en Vlijmen. Die weg lag er al gedeeltelijk, maar kon niet afgemaakt worden omdat het laatste stuk over het parkeerterrein van Ooit liep.

{googleads right}Afrit

Op de planning staat ook een nieuwe afrit van de snelweg A59. Ook die faciliteit komt op het terrein van het voormalige Land van Ooit te liggen, en kan door de aankoop van het gebied door de gemeente Heusden nu uitgevoerd worden.

Openbaar park

Voor het parkgedeelte zoekt de gemeente nog naar een invulling. Ook het roze kasteel van het Land van Ooit – dat nu tijdelijk bewoond wordt om krakers buiten de poort te houden – wacht op een nieuwe bestemming. De gemeente is in overleg met ondernemers die plannen hebben voor het park. Gedacht wordt aan een recreatieve invulling, aan bedrijfsactiviteiten en zelfs woningbouw wordt niet uitgesloten. Een gedeelte van het bosgebied zal waarschijnlijk voor iedereen toegankelijk blijven.

Nieuwe naam

Omdat Land van Ooit een beschermd merk is, wilde de gemeente Heusden af van de naam. Een oproep om met ideeën voor een nieuwe naam te komen leverde in totaal driehonderd voorstellen op. Uiteindelijk koos het college voor Poort van Heusden.


© 2009 TEKST EN FOTO: PARKPLANET

Meest bezochte parkprofielen