Geen gaswinning in Loon op Zand aan - Foto: © Adri van Esch

2700 handtekeningen tegen gaswinning

Het plan om tot 2026 gas te winnen in Loon op Zand stuit op weerstand van de Efteling.

Gemeenteraadslid Peter Flohr (rechts) biedt minister Eric Wiebes een petitie en een motie tegen gaswinning in Loon op Zand aan - Foto: © Adri van Esch

Het plan om tot 2026 gas te winnen in Loon op Zand stuit op weerstand van de bevolking en van de Efteling.

Voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over gaswinning in Nederland boden vertegenwoordigers van de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand – waartoe ook Kaatsheuvel behoort – bijna 2700 handtekeningen aan tegen het winnen van gas in de twee gemeenten. Ruim 1300 van de 2700 steunbetuigingen kwamen uit Loon op Zand.

Waardevolle natuurgebieden

Ook de Efteling ligt in het gebied dat gevolgen kan ondervinden van het boren naar gas. Het bedrijf Vermilion Energy exploiteert al een klein gaswingebied ten noorden van Waalwijk en wil nu uitbreiden naar het zuiden. De Canadese firma wil een vergunning voor gaswinning tot 2026. Loon op Zand en Waalwijk zijn fel tegen nieuwe gaswinningactiviteiten. In een motie zegt de gemeente Loon op Zand dat ‘niet onomstotelijk is bewezen dat de gebruikte technieken voor het winnen van gas op de lange termijn geen schades en verontreinigingen veroorzaken in de ondergrond en het grondwater’ en dat ‘een groot deel van het winningsveld zich in de directe omgeving van waardevolle natuurgebieden bevindt’.

Geen gaswinning in Loon op Zand aan - Foto: © Adri van Esch Kans op bodemdaling

Deskundigen menen zelfs dat ‘fracken’ – met veel water en chemicaliën het laatste gas uit de bodem halen, de methode die Vermilion toepast – kans op brand, explosies, bodemverontreiniging, bodemdaling en aardbevingen geeft. In de motie die het Loonse gemeenteraadslid Peter Flohr aan minister Wiebes aanbood staat dat ‘uitbreiding van gaswinning geen bijdrage levert aan de gemeente als toeristische en recreatieve hotspot van Brabant’.

Risico’s voor de Efteling

In een straal van ongeveer veertien kilometer rondom het winningsgebied kunnen negatieve gevolgen van de gaswinning optreden. De Efteling ligt in dat gebied. Het attractiepark diende – net als diverse andere bedrijven en organisaties – een officieel bezwaar in tegen het doorgaan met gaswinning, een zogenaamde ‘zienswijze’. Volgens de Efteling zijn de bouwwerken en attracties in het park niet te vergelijken met gewone gebouwen in woonwijken. “We vragen ons af in hoeverre de risico’s in kaart zijn gebracht voor de gebouwen en attracties in de Efteling. Veiligheid staat bij ons tenslotte op de eerste plek”, aldus een woordvoerster tegen website Looopings.

Gas uit Nederland

Minister Eric Wiebes nam de petitie van de inwoners en de motie van de gemeenteraad van Loon op Zand keurig in ontvangst, maar deed geen enkele toezegging. “We gaan van het gas los, maar we hebben de komende tijd toch nog gas nodig in Nederland. Dat gas halen we het liefst uit Nederland zelf”, sprak de minister van Economische Zaken en Klimaat weinig bemoedigend. De actievoerders vonden het winst dat Wiebes in ieder geval serieus naar de zorgen en klachten van de bewoners, bedrijven en organisaties heeft geluisterd.

10 oktober 2018 © Tekst en foto’s: Adri van Esch
{googleads left}

Meest bezochte parkprofielen