Parkplanet gebruikt cookies!

Meer informatie Learn more

DAT BEGRIJP EN ACCEPTEER IK

Parkplanet is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wat zijn cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die door de website op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om persoonlijke voorkeuren op te slaan, statistieken voor de site bij te houden en mogelijk om de site of reclame te personaliseren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Deze website maakt gebruik van de social plugins. De leveranciers van deze plugins en de onderliggende sociale netwerken kunnen ook cookies gebruiken via deze website.

  • Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan deze website of aan andere websites.
  • Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan u op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.
  • U kunt uzelf afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. U kunt uzelf ook voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)

Als u zich niet heeft afgemeld voor de weergave van advertenties van derden, kunnen de cookies van andere externe leveranciers of advertentienetwerken eveneens worden gebruikt om advertenties op uw site weer te geven.

Hoe kun je cookies weigeren?
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

Weg naar Wereld van de Efteling 2030 vol hobbels

Entree van de Efteling - Foto: © Adri van Esch

De Efteling staat voor een fikse uitdaging: de toeristische trekpleister wil in 2030 liefst zeven miljoen bezoekers per jaar trekken. Om dat te bereiken heeft het attractiepark een ambitieus groeiplan opgesteld: De Wereld van de Efteling. De ruim een decennium lange weg naar het einddoel zit vol hobbels en gaten.

Dit is deel 2 uit een tweeluik over de uitdagingen die de Efteling tegenkomt op het groeipad naar een bestemming die in 2030 jaarlijks zeven miljoen bezoekers trekt. In deel 1 stelt Pieter Cornelis, docent Theme park concepting & economics, dat de Efteling vol moet inzetten op capaciteit.

De Efteling wil naar alle windstreken vernieuwen en uitbreiden om in 2030 jaarlijks zeven miljoen bezoekers te trekken. Dat is bijna twee miljoen meer dan het huidige aantal gasten. Het park heeft daarvoor het omvangrijke masterplan De Wereld van de Efteling samengesteld. Bij de realisatie van dit plan komen er grote uitdagingen op de weg van het bedrijf. Op het gebied van geluid, verkeer en parkeren. Op het vlak van natuur, van capaciteit, van geld en van mondiale thema’s als bijvoorbeeld veiligheid en digitalisering.

Bevreesd voor overlast

Na de eerste behandeling in de gemeenteraad van het bestemmingsplan De Wereld van de Efteling 2030 in februari 2017 en na de verplichte zes weken dat het plan ter inzage lag, kwamen 94 klachten binnen. Tachtig omwonenden verenigden zich in de stichting Behoud Natuur en Leefomgeving. Zij schakelden een advocaat in die bij de gemeente Loon op Zand – waar Kaatsheuvel toe behoort – bezwaar aantekende. De buurtbewoners zijn vooral bevreesd voor meer overlast van geluid en parkeren. Ook het toenemende verkeer naar en van het park baart zorgen. Verantwoordelijk wethouder Gerard Bruijniks van Partij Gemeentebelangen beloofde ‘een zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming’ over de expansieplannen. Er werd een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Zo komen er groene zones tussen het attractiepark en de woonwijk. Ook werd zwart op wit vastgelegd dat de Efteling op het westelijke uitbreidingsterrein geen parkeerfaciliteiten met meerdere verdiepingen bouwt, maar parkeerplekken wel mag overkappen met zonnepanelen. De groep Behoud Natuur en Leefomgeving was echter nog niet tevreden: de overburen stellen dat ook het aangepaste bestemmingsplan onvoldoende waarborgen tegen overlast biedt. Desalniettemin keurde de gemeenteraad het bestemmingsplan op 20 september 2018 unaniem goed.

Welke kant gaat het op met de Efteling?

Pardoes, mascotte van de Efteling - Foto: © Adri van Esch

Tweede ontsluitingsroute

Ook natuurbelangenorganisaties in de regio roerden zich. De Efteling wil ten zuiden van het attractiepark een nieuwe toegangsweg aanleggen en meer verblijfsaccommodatie bouwen. Over die plannen toonde Natuurmonumenten zich bezorgd. Volgens deze organisatie vormen ze een bedreiging voor de natuur rondom Landgoed Huis ter Heide en de uitlopers van de Loonse en Drunense duinen. Onder meer de aanvankelijk voorgestelde ontsluitingsroute over het zandpad Hooispoor is voor Natuurmonumenten onbespreekbaar. De Efteling en de gemeente hebben nu vastgelegd dat een tweede route naar de parkeervoorzieningen – naast de al bestaande Europalaan – zal voeren over de Eftelingsestraat, wat minder belastend is voor de natuur.

Bestemmingsplan geschorst

Aan de oostkant – langs rijksweg N261 – is de lokale weg Horst omgelegd, waardoor de Efteling acht hectare grondgebied aan het park kan toevoegen. Op dit terrein zijn enkele grotere, beeldbepalende attracties gepland. Voor het gebied aan de westkant heeft de Efteling ook al volop plannen, onder meer voor grotere parkeerterreinen, nieuwe – vooral overdekte – attracties en een uitbreiding van het Sprookjesbos, allemaal vastgelegd in De Wereld van de Efteling 2030. Door dit door de gemeenteraad goedgekeurde en vastgestelde bestemmingsplan ging echter op 1 maart 2019 weer streep. Voorlopig althans: de voorzieningenrechter van de Raad van State schorste het plan. Een groep van veertien omwoners van het park ging door met protesteren en tekende bij de hoogste bestuursrechter van Nederland bezwaar aan. De rechter ging mee in de vrees van de buren dat de geluidsoverlast niet aanvaardbaar zou kunnen zijn en dat er problemen zouden kunnen ontstaan met verkeer en parkeren. Om te voorkomen dat er ‘onomkeerbare gevolgen’ zouden ontstaan, schorste de rechter het bestemmingsplan.

Wat kan de Efteling met 8 hectare?

Uitzicht over de Efteling - Foto: © Adri van Esch

‘Spoedeisend belang’

Met ‘onomkeerbare gevolgen’ doelde de rechter onder meer op de plannen van de Efteling om in het oostelijke uitbreidingsgebied in 2021 een achtbaan te openen die tot 35 meter hoog mag gaan. De voorlopige schorsing van de plannen voor het terrein langs de N261 werd opgelegd vanwege het ‘spoedeisende belang’ van de klagende inwoners. De plannen voor de gebieden ten zuiden en westen van het pretpark hebben dat ‘spoedeisende belang’ niet – deze fasen komen pas vanaf 2025 in beeld – zodat de rechter daarover op 1 maart geen uitspraak deed. Deze hoofdstukken uit het bestemmingsplan komen pas aan bod bij de bodemprocedure, die aanvankelijk voor eind 2019 op de rol stond.

Werk aan de winkel

De weg naar de Wereld van de Efteling 2030 gaat duidelijk niet over rozen. De plannen voor de grote nieuwe achtbaan gaan terug de bureaula in: het park moet wachten tot een definitieve uitspraak wordt gedaan in de bodemprocedure. Die zaak wordt nu wel bespoedigd, zo heeft de Raad van State beloofd. Het voor de Efteling negatieve oordeel dat de voorzieningenrechter op 1 maart uitsprak is niet bindend voor die bodemprocedure, maar de rechter gaf wel aan dat hij betwijfelt of het bestemmingsplan ‘de toets der kritiek in de bodemprocedure zal kunnen doorstaan’, met name op het terrein van parkeren. Werk aan de winkel dus, voor de Efteling en de gemeente Loon op Zand. De weg naar de Wereld van de Efteling zit nog vol hobbels en gaten.

Het is niet voor het eerst dat de Raad van State plannen van de Efteling dwarsboomt. Eind 1980 moet het park de bouw van achtbaan Python stilleggen op last van de bestuursrechter na bezwaren van natuurorganisaties. Negen jaar later haalt de Raad van State een voorlopige streep door het plan voor avondopenstellingen omdat buurtbewoners bang zijn voor overlast. Op 1 oktober 2003 leidt een bodemprocedure tot het nietig verklaren van het bestemmingsplan voor Droomrijk, de nimmer gerealiseerde voorloper van bungalowpark Bosrijk.

Op weg naar 2030: de uitdagingen van de Efteling

2 maart 2019 © Tekst en foto's: Adri van Esch
{googleads left}