Luchtfoto van Belantis

Grens weg uit Belantis

Belantis gaat verhuizen en toch ook weer niet. Het Duitse pretpark ligt nu nog op het grondgebied van twee gemeentes: Leipzig en Zwenkau.

De grens loopt precies door het park heen. Daar gaat binnenkort verandering in komen: het hele grondgebied van Belantis gaat tot de gemeente Leipzig behoren.

De verdragen liggen klaar en de onderhandelingen zijn gevoerd. Binnenkort worden de handtekeningen onder de overeenkomsten gezet en dan valt het hele pretpark Belantis onder de gemeente Leipzig. Nu behoort één helft van het grondoppervlak nog tot de gemeente Zwenkau. Voordeel voor Belantis van de gebiedsoverdracht is dat het bedrijf vanaf dan voortaan één gesprekspartner heeft bij de lokale overheid.

Walt Disney

Groot nadeel van een park op het grondgebied van twee gemeentes is dat er aan de ene kant van de grens andere regels kunnen gelden dan aan de andere kant. Dat probleem zag ook Walt Disney al toen hij halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw zijn gigantische Disney World ging plannen in het hart van Florida. Hij had daarvoor in het diepste geheim ruim elfduizend hectare grond gekocht. Een gedeelte van het immense terrein lag echter op het grondgebied van Osceola County, het andere stuk lag in Orange County. Disney voorzag allerlei bestuurlijke bezwaren en richtte met behulp van de twee county’s een heel nieuwe, onafhankelijke bestuurslaag op: het Reedy Creek Improvement District.

Drachenflug in Belantis

Belastingen

Walt Disney omzeilde de bureaucratie van twee lokale overheidsorganen door het instellen van een eigen bestuursorgaan. Belantis denkt snellere en betere besluiten te kunnen nemen door tot één gemeente te behoren in plaats van twee. De kosten die gemaakt worden voor de grenswijziging komen voor rekening van het veel grotere Leipzig. Maar die stad gaat straks ook de revenuen krijgen van alle belastingen die toeristen en het bedrijf Belantis moeten betalen.

Naar de parkplanner van Belantis

2012 © Tekst: Adri van Esch – Foto’s: Belantis

Meest bezochte parkprofielen